Til abonnentane i Sandvika

Publisert på

Dette gjelder alle som p.t. har vatn frå Sandvikskaret

I løpet av veke 37; 10. til 14. september, regner vi med at Sandvika blir kobla til Stemmedal Vasslag sitt vatn frå Stemmedals-vatnet.

Trykket ved kummen i Sandvika der sjøslangen blir kobla vil normalt være 7-8 bar statisk ved lite forbruk.

Hver huseier må derfor sikre sitt private lednings-system og sitt innvendige rør-system slik at det ikke oppstår skader og lekkasjer.

Det kan derfor være nødvendig, dersom dette ikke allerede er gjort, å installere tilbakeslag-ventil og trykk-reduksjon-ventil på vass-inntaket slik at trykket reduseres til 3,5 - 4 bar etter at vatn frå behandlingsanlegget blir kobla til.

Stemmedal Vasslag SA er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller lekkasjer som måtte oppstå på private anlegg.