Kontaktinformasjon og bruksareal

Publisert på

For lettere å kunne kommunisere ønsker vi at alle abonnenter sender e-post til vasslaget med sin kontakt-informasjon;
e-postadresse for vanlig kommunikasjon (utsendelse av informasjon samt innkalling til årsmøter etc) og telefonnummer.

I tillegg vil vi ha opplyst boligens bruksareal (BRA) iht NS 3940.
Husk å oppgi navn og ev. gards- og bruks- nummer for sikker identifikasjon når vi mottar meldingen.
Vår e-post adresse er:  stemmedal@tussa.com