e-post adresser

Publisert på

Vi viser til vedtekter vedrørende kommunikasjon mellom vasslaget og abonnenter og ber om at alle abonnenter sender over sin e-post adresse snarest til  stemmedal@tussa.com