Informasjon til abonnentene

Publisert på

Vi arbeider for tiden med å utarbeide beredskapsplan, internkontrollsystem og kartlegging av ledningsnett / digitalisering.

Vi har pr 01.01.2018 innført et nytt regnskapssystem med omlegging av regnskapsrutiner samt at vi i denne forbindelse foretar en full gjennomgang av kundedatabase.


I denne prosessen vil vi tilskrive abonnenter / ikke abonnenter for diverse avklaringer som kan omfatte spørsmål rundt abonnement, andelsinnskudd, tilknytninger, kartskisser, stikkledninger, utvendige avstengnings-kraner, BRA, (bruksareal) tilknytning til lokal brønn, andre kjente koblingspunkt, sjøslange, landtak etc.


Når du får en henvendelse, svar oss gjerne pr email.