Nyheter

20 nov
Til alle abonnenter innom Leikong sentrum. Vatnet vert avstengt i området fra krysset ved Leikong Handelslag til krysset i Feirelia onsdag 21. november 2018 fra kl 09.00 og utover dagen. Abonnentane i Feirelia og innom krysset til Feirelia blir forsyn...
Les mer
19 nov
19.november kl 21.30 skal alle ha fått vatnet tilbake. Dersom du merker luft, misfarge eller uvanlig lukt, tapp til vatnet er klart og lukter normalt.
Les mer
14 nov
Fra Leikong-kirka og innover blir vatnet avstengt mandag 19. november kl 15.30 pga oppgradering av en kumme. Arbeidet forventes ferdig i løpet av kvelden. Oppdatert informasjon vil bli lagt ut på heimesida.
Les mer
07 nov
Styresak nr. 1 - 18.oktober 2018: Tiltak til sikring mot forurensing av drikkevannskilde – Stemmedal Vasslag SA Styret traff slikt vedtak: Stemmedal Vasslag har Stemmedalsvatnet som drikkevannskilde. Vasslaget skal sikre tilfredsstillende vassforsyni...
Les mer
19 sep
Dette gjelder alle abonnentane som får sitt vatn frå Sandvikskaret No skal alt vere klart og vatnet vil bli avstengt torsdag 20. september kl 09.00 til ca kl 14.00 pga omkobling fra Skaret til sjøledning. Vi oppdaterer heimesida i løpet av torsdagen.
Les mer
Side 1 av 3