Saker som vasslaget handterer sommer og høst 2017

Publisert på

Vi ønsker å oppdatere våre abonnenter med våre aktiviteter siste månedene, og her er noen av oppgavene vi jobber med.     
            

1.  Alf Gunnar Skogen fungerer som daglig leder og er vasslagets  kontaktperson. Han står for daglig drift og rapporterer til styreleder/styre. AGS er å treffe på  e-post: stemmedal@tussa.com eller telefon  48 21 79 81.

 

2. Pålegg fra Mattilsynet: innmåling av kummer og ledninger, beredskapsplan og internkontroll. Vi  har hatt møte med Herøy kommune vedrørende innmåling. Framdrift er avhengig  på vår egen og kommunen sin kapasitet. Budsjettmessig bør vi avsette 2 fulle dager pr uke over rimelig lang tid. Vi har søkt mattilsynet om utsettelse vedrørende eksisterende frist 01.10.17.

 

3. Prosjekt Sandvikskaret: etter at vi nå ser at kostnadane på heile prosjektet kommer til å bli langt høyere enn tidligere antatt, samt at byggeløyve eller nødvendig kjøp av grunn ikke har blitt gjort. Vi ser på alternative muligheter med forsyning av Sandvika fra Stemmedalen.

 

4. Stemmedal Vasslag fortsetter sin samarbeidsavtale med Herøy Vasslag. Dette gjelder, vakt, vassprøver, ukentlig sjekkrunde på anlegget, samt drift og vedlikehold.


5. Hestholmen/Kjellsund

Hestholmen må kartlegges mht ledningsnett  (også sjøledninger) og kunderegister oppdateres. I tillegg har vi en lekkasje i en kum i Kjellsund og denne må skiftes.

 

6. Pumpehus ved Leikanger skule: her er det tidligere innkjøpt et hus til kr 80.000,-, men det må avklares med Herøy kommune vedrørende septik for skulen. Denne vil muligens kreve flytting av vannledning. Vi avventer videre arbeid til plan for arbeidet ligger føre og samarbeider med kommunen om fremdrift.

7.  Ved Storneset må sjøledninger kartlegges og sjekkes. Her er det også lekkasje samt at naust som tidligere hadde vatn er blitt frakoblet.

8. Det skal videre jobbes med å få full oversikt over tilknyttede abonnenter. Dette krever gjennomgang av abonnenter og abonnentlister.

Styret