Facebook

Publisert på

Vi vil informere om at Facebook siden Stemmedal Vassforsyning -Uoffisielle side, ikke har noen tilknytning til Stemmedal Vasslag SA. 

All informasjon vil kun bli lagt ut på denne siden,samt SMS varsling.

Ta kontakt pr. telefon om du ønsker mer informasjon.