Nyheter

10 sep
Oppgradering av hovedledning i Myrvåg er nå fullført og alle berørte abonnenter er nå koblet permanent til hovednettet. Tilstelling og asfaltering vil skje i løpet av høsten. Neste trinn i dette prosjektet blir etter planen utført i 2022 / 2023.
Les mer
27 aug
I forbindelse med etablering av ny vanntilførsel til det nye forsamlingshuset har vi bestemt at hovedledninga i området skal oppgraderes og at vi forbereder ny framtidig tilførsel av vatn til Myrvågtoppen / Tovågen med kapasitet iht dagens krav. Hovedledninga i området blir derfor avstengt i perioder fra og med mandag morg...
Les mer
03 jul
Da er klokka 11.00 lørdag formiddag og alle skal ha fått tilbake vatnet. Dersom vatnet inneholder luft, er misfarget eller har unormal lukt eller smak, tapp rikelig med kaldt vatn i første tappepunkt til vatnet er normalt.
Les mer
03 jul
For å kunne fullføre reparasjonsarbeidet måtte vi på grunn av utette ventiler stenge av fra kummen på Lilleneset, Dermed er abonnentene fra Lilleneset til og med kirka uten vatn (Trolldalen, Storneset, Prestemyrane, Grøndalsvegen og Bondestokksund)...
Les mer
03 jul
Ledningsbruddet er lokalisert nedom Stokksund kirke. Vatnet vil bli avstengt fra hovedledninga mot Bondestokksund. Det er ikke vanntilførsel tl kirka, Prestemyrane, Grøndalsvegen og Bondestokksund. Gravemaskin er på plass kl 0340 og vi håper at ledninga er reparert i løpet av l...
Les mer