Nyheter

20 mai
Bruddet igår 19. mai var på eternitt-strekket i Djupvika. Alle skal ha fått vatnet tilbake og vi takker for at det ble spart på vatnet slik at høgdebassenget kunne levere til alle på Leikong heile dagen.
Les mer
19 mai
Til alle på leikong innom Budaneset; vi ber om at det spares på vatnet, ellers vil høgdebassenget gå tomt før vi har fått reparert bruddet. Vi skal prøve å oppdatere heimesida etterkvart.
Les mer
19 mai
Det har oppstått brudd på vassledninga i Djupvika, entreprenør er på vei. Høgdebassenget er kobla til Leikong innom Nykrem byggefelt. Alle i Djupvika, Kjeldsund, Hesthomen, Budaneset og nokre abonnenter på Nykrem er uten vatn. Vi beklager og vil oppdatere heimesida med info etter...
Les mer
02 apr
I forbindelse med frostsikring av vassledning i privat veg vil vatnet bli avsteng i kortare perioder mandag og ev seinare i veka. Varselet gjelder for øvre og ytre Sandvik – i store trekk innafor den raude streken Dette pga av omkoblingsarbeid før gravearbeidet startes og etter at gravearbeidet er fer...
Les mer