Nyheter

27 mai
Anleggsarbeidet på Nykrem vil starte opp igjen tirsdag 2. juni 2020. Arbeidet vil fortsette fra øvre kryss og mot nordøst i første omgang. Det kan bli vanskelige trafikale forhold og vi ber derfor om at kjøretøy parkeres andre steder slik at arbeidet kan utføres med minst mulig obstr...
Les mer
14 mai
Det kalles herved inn til ordinært årsmøte i Stemmedal Vasslag SA den 16. juni 2020 kl 18.00 på Møre Barne- og Ungdoms- skule, Industrivegen 1, 6080 Gurskøy. Registrering av frammøte starter kl 17.00. På grunn av den pågående korona-pandem...
Les mer
13 mai
På grunn av korona-pandemien vart pausen lenger enn beregna, men nå vil arbeidet starte opp igjen ca 25 mai.
Les mer
21 apr
Nå starter arbeidet vedrørende felleskummer på Nykrem litt etter litt opp igjen. Fra i morgen onsdag 22.04.2020 kl 08.00 oppfordres abonnentene nord for øverste veikryss å parkere bilene andre plasser ettersom det kan bli vanskelig å passere kr...
Les mer
20 apr
På grunn av den pågående korona-pandemien er det planlagte årsmøtet for 2020 utsatt på ubestemt tid. Vi vil komme tilbake med ny dato når det blir mulig å arrangere møtet. Møtet vil bli annonsert iht gjeldende regler; SMS, e-post til alle med kjent e-pos...
Les mer