Drikkevannet til Tjørvåg,
Sandvika, Myrvåg, Dragsund
og Leikong

Alltid rikelig, rent vann til alle.

I tillegg til private husstander leverer Stemmedal Vasslag vann til fiskebedrifter, 
landbruk, industri og kontorbygg.
13 jan
På grunn av uforutsette utfordringer blir vatnet avstengt utover kvelden og natta. Planen er å arbeide utover kvelden for om mulig å få åpna vatnet før morgenen kjem. Beklager dette.
Les mer...
09 jan
Vi vil starte arbeidet med utskifting av vasskum i Storeneset (ved Jan Inge Refsnes) mandag 13. januar ca klokka 0900. Det vil bety at vatnet blir avstengt i perioder mens dette arbeidet pågår. Ett...
Les mer...
Stemmedal Vasslag skal sørge for vannforsyning til Sandvika, Tjørvåg, Myrvåg, Dragsund og Leikong og områder til husbruk og næring medregnet fiske og brannvann. Vasslaget bygger ut anlegg med hoved- og stikkledninger med nødvendige brannvannuttak frem til avtalte tilknyttingspunkt for medlemmene sine private vannledninger.
Private vannledninger skal bygges og vedlikeholdes av medlemmene, men vasslaget fastsetter kvalitetskrav som må følges for å kunne knytte seg til vasslaget sitt ledningsnett.