Drikkevannet til Tjørvåg,
Sandvika, Myrvåg, Dragsund
og Leikong

Alltid rikelig, rent vann til alle.

I tillegg til private husstander leverer Stemmedal Vasslag vann til fiskebedrifter, 
landbruk, industri og kontorbygg.
19 sep
Dette gjelder alle abonnentane som får sitt vatn frå Sandvikskaret No skal alt vere klart og vatnet vil bli avstengt torsdag 20. september kl 09.00 til ca kl 14.00 pga omkobling fra Skaret til sjøledni...
Les mer...
15 sep
Omkobling av vatnet i Sandvika er utsatt. Det blir derfor ingen avstengning av vatnet mandag 17.september. Ny beskjed vil bli gitt så snart alt er klart.
Les mer...
Stemmedal Vasslag skal sørge for vannforsyning til Sandvika, Tjørvåg, Myrvåg, Dragsund og Leikong og områder til husbruk og næring medregnet fiske og brannvann. Vasslaget bygger ut anlegg med hoved- og stikkledninger med nødvendige brannvannuttak frem til avtalte tilknyttingspunkt for medlemmene sine private vannledninger.
Private vannledninger skal bygges og vedlikeholdes av medlemmene, men vasslaget fastsetter kvalitetskrav som må følges for å kunne knytte seg til vasslaget sitt ledningsnett.