Drikkevannet til Tjørvåg,
Sandvika, Myrvåg, Dragsund
og Leikong

Alltid rikelig, rent vann til alle.

I tillegg til private husstander leverer Stemmedal Vasslag vann til fiskebedrifter, 
landbruk, industri og kontorbygg.
18 mar
På grunn av smitteutbruddet blir det stopp i framdrifta for arbeidet på ubestemt tid. Etter at entreprenøren har planert ferdig i løpet av dagen blir det pause i alle fall til over påske. Vi vil gi beskjed om oppstart når det er...
Les mer...
02 mar
Vegen til Nykrem boligfelt på Leikong blir stengt ved hovedvegen tirsdag 3.3.2020 fra kl 08.30 og utover dagen. Dette grunnet omlegging av avløpsledninger i forbindelse med arbeidet som pågår. Mens arbeidet pågår blir passering med kjøretøy vanskelig /...
Les mer...
Stemmedal Vasslag skal sørge for vannforsyning til Sandvika, Tjørvåg, Myrvåg, Dragsund og Leikong og områder til husbruk og næring medregnet fiske og brannvann. Vasslaget bygger ut anlegg med hoved- og stikkledninger med nødvendige brannvannuttak frem til avtalte tilknyttingspunkt for medlemmene sine private vannledninger.
Private vannledninger skal bygges og vedlikeholdes av medlemmene, men vasslaget fastsetter kvalitetskrav som må følges for å kunne knytte seg til vasslaget sitt ledningsnett.