Drikkevannet til Tjørvåg,
Sandvika, Myrvåg, Dragsund
og Leikong

Alltid rikelig, rent vann til alle.

I tillegg til private husstander leverer Stemedal Vasslag vann til fiskebedrifter, 
landbruk, industri og kontorbygg.

Nyheter

09 mai
Saksliste – Årsmøte 2015 Sted: Tjørvåg Bedhus Tidspunkt: Mandag 23. Mai - 2016, klokken 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer, referent og 2 representanter til å underskrive protokol...
Les mer...
Stemmedal Vasslag skal sørge for vannforsyning til Tjørvåg, Sandvika, Myrvåg, Dragsund og Leikong og områder til husbruk og næring medregnet fiske og brannvann. Vasslaget bygger ut anlegg med hoved- og stikkledninger med nødvendige brannvannuttak frem til avtalte tilknyttingspunkt for medlemmene sine private vannledninger.
Private vannledninger skal bygges og vedlikeholdes av medlemmene, men vasslaget fastsetter kvalitetskrav som må følges for å kunne knytte seg til vasslaget sitt ledningsnett.