Drikkevannet til Tjørvåg,
Sandvika, Myrvåg, Dragsund
og Leikong

Rent vann til alle.

I tillegg til private husstander leverer Stemmedal Vasslag vann til fiskebedrifter, 
landbruk, industri og kontorbygg.
20 mai
Bruddet igår 19. mai var på eternitt-strekket i Djupvika. Alle skal ha fått vatnet tilbake og vi takker for at det ble spart på vatnet slik at høgdebassenget kunne levere til alle på Leikong heile...
Les mer...
19 mai
Til alle på leikong innom Budaneset; vi ber om at det spares på vatnet, ellers vil høgdebassenget gå tomt før vi har fått reparert bruddet. Vi skal prøve å oppdatere heimesida etterkvart.
Les mer...
Stemmedal Vasslag skal sørge for vannforsyning til Sandvika, Tjørvåg, Myrvåg, Dragsund og Leikong og områder til husbruk og næring medregnet fiske og brannvann. Vasslaget bygger ut anlegg med hoved- og stikkledninger med nødvendige brannvannuttak frem til avtalte tilknyttingspunkt for medlemmene sine private vannledninger.
Private vannledninger skal bygges og vedlikeholdes av medlemmene, men vasslaget fastsetter kvalitetskrav som må følges for å kunne knytte seg til vasslaget sitt ledningsnett.