Drikkevannet til Tjørvåg,
Sandvika, Myrvåg, Dragsund
og Leikong

Alltid rikelig, rent vann til alle.

I tillegg til private husstander leverer Stemmedal Vasslag vann til fiskebedrifter, 
landbruk, industri og kontorbygg.
10 jul
Lekkasjen er avdekket, den er på strekninga med eternittrør gjennom Djupvika. Vi vil nå koble høgdebassenget utover til Nykrem. Spar på vatnet til reparasjonen er fullført. Når høgdebassenget er tomt er det slutt p...
Les mer...
10 jul
Klokka 02.50 er bruddet på hovedvassledninga lokalisert til Djupvika. Entreprenør er varslet og vil starte graving så snart som mulig.
Les mer...
Stemmedal Vasslag skal sørge for vannforsyning til Sandvika, Tjørvåg, Myrvåg, Dragsund og Leikong og områder til husbruk og næring medregnet fiske og brannvann. Vasslaget bygger ut anlegg med hoved- og stikkledninger med nødvendige brannvannuttak frem til avtalte tilknyttingspunkt for medlemmene sine private vannledninger.
Private vannledninger skal bygges og vedlikeholdes av medlemmene, men vasslaget fastsetter kvalitetskrav som må følges for å kunne knytte seg til vasslaget sitt ledningsnett.