Drikkevannet til Tjørvåg,
Sandvika, Myrvåg, Dragsund
og Leikong

Alltid rikelig, rent vann til alle.

I tillegg til private husstander leverer Stemmedal Vasslag vann til fiskebedrifter, 
landbruk, industri og kontorbygg.
20 nov
Til alle abonnenter innom Leikong sentrum. Vatnet vert avstengt i området fra krysset ved Leikong Handelslag til krysset i Feirelia onsdag 21. november 2018 fra kl 09.00 og utover dagen. Abonnentan...
Les mer...
19 nov
19.november kl 21.30 skal alle ha fått vatnet tilbake. Dersom du merker luft, misfarge eller uvanlig lukt, tapp til vatnet er klart og lukter normalt.
Les mer...
14 nov
Fra Leikong-kirka og innover blir vatnet avstengt mandag 19. november kl 15.30 pga oppgradering av en kumme. Arbeidet forventes ferdig i løpet av kvelden. Oppdatert informasjon vil bli lagt ut på heimesid...
Les mer...
Stemmedal Vasslag skal sørge for vannforsyning til Sandvika, Tjørvåg, Myrvåg, Dragsund og Leikong og områder til husbruk og næring medregnet fiske og brannvann. Vasslaget bygger ut anlegg med hoved- og stikkledninger med nødvendige brannvannuttak frem til avtalte tilknyttingspunkt for medlemmene sine private vannledninger.
Private vannledninger skal bygges og vedlikeholdes av medlemmene, men vasslaget fastsetter kvalitetskrav som må følges for å kunne knytte seg til vasslaget sitt ledningsnett.