Drikkevannet til Tjørvåg,
Sandvika, Myrvåg, Dragsund
og Leikong

Alltid rikelig, rent vann til alle.

I tillegg til private husstander leverer Stemmedal Vasslag vann til fiskebedrifter, 
landbruk, industri og kontorbygg.
16 jan
Stemmedal Vasslag inviterer til informasjonsmøte, der planene for å skaffe Sandvika vatn fra Stemmedalen, vil bli presentert. Møtet vil bli holdt i løda til Odd Erling. Torsdag 18 Januar klokken 20...
Les mer...
12 sep
Vi ønsker å oppdatere våre abonnenter med våre aktiviteter siste månedene, og her er noen av oppgavene vi jobber med. 1. Alf Gunnar Skogen fungerer som daglig leder og er vasslagets kontaktperson. Han står for daglig drift og rapporterer til styreleder/...
Les mer...
23 jul
Vi vil informere om at Facebook siden Stemmedal Vassforsyning -Uoffisielle side, ikke har noen tilknytning til Stemmedal Vasslag SA. All informasjon vil kun bli lagt ut på denne siden,samt SMS varsling...
Les mer...
Stemmedal Vasslag skal sørge for vannforsyning til Sandvika, Tjørvåg, Myrvåg, Dragsund og Leikong og områder til husbruk og næring medregnet fiske og brannvann. Vasslaget bygger ut anlegg med hoved- og stikkledninger med nødvendige brannvannuttak frem til avtalte tilknyttingspunkt for medlemmene sine private vannledninger.
Private vannledninger skal bygges og vedlikeholdes av medlemmene, men vasslaget fastsetter kvalitetskrav som må følges for å kunne knytte seg til vasslaget sitt ledningsnett.