Drikkevannet til Tjørvåg,
Sandvika, Myrvåg, Dragsund
og Leikong

Alltid rikelig, rent vann til alle.

I tillegg til private husstander leverer Stemmedal Vasslag vann til fiskebedrifter, 
landbruk, industri og kontorbygg.
19 mar
Vassavgift 2018 I forbindelse med utsending av faktura for vassavgift nå i mars, tilbyr vi følgende; E-postfaktura Stemmedal Vasslag SA sender regningen til din e-postadresse. Du kan sjekke, lagre og/eller skrive ut regninge...
Les mer...
02 feb
Vi arbeider for tiden med å utarbeide beredskapsplan, internkontrollsystem og kartlegging av ledningsnett / digitalisering. Vi har pr 01.01.2018 innført et nytt regnskapssystem med omlegging av regnskapsrutin...
Les mer...
16 jan
Stemmedal Vasslag inviterer til informasjonsmøte, der planene for å skaffe Sandvika vatn fra Stemmedalen, vil bli presentert. Møtet vil bli holdt i løda til Odd Erling. Torsdag 18 Januar klokken 20...
Les mer...
Stemmedal Vasslag skal sørge for vannforsyning til Sandvika, Tjørvåg, Myrvåg, Dragsund og Leikong og områder til husbruk og næring medregnet fiske og brannvann. Vasslaget bygger ut anlegg med hoved- og stikkledninger med nødvendige brannvannuttak frem til avtalte tilknyttingspunkt for medlemmene sine private vannledninger.
Private vannledninger skal bygges og vedlikeholdes av medlemmene, men vasslaget fastsetter kvalitetskrav som må følges for å kunne knytte seg til vasslaget sitt ledningsnett.