Drikkevannet til Tjørvåg,
Sandvika, Myrvåg, Dragsund
og Leikong

Alltid rikelig, rent vann til alle.

I tillegg til private husstander leverer Stemmedal Vasslag vann til fiskebedrifter, 
landbruk, industri og kontorbygg.
15 nov
I forbindelse med forberedelser for utskifting av vasskum i Kaivegen på Leikong som skal skje på mandag f.k. ble vassledningen skadet og forårsaket trykkfall som resulterte i at vatnet forsvant fra mange abonnent...
Les mer...
14 nov
Vatnet blir avstengt i Kjeldsundvegen torsdag 21. november kl. 08.00. Det må påregnes at vatnet blir borte til utpå ettermiddagen. Dette skyldes arbeidet med fjerning av gammel kum. Vi beklager ulempene dette medfø...
Les mer...
14 nov
Vatnet blir avstengt i Kaivegen på Leikong mandag 18. november fra kl 08.00. Det må påregnes at vatnet blir avstengt det meste av dagen. Dette skyldes utskifting av eksisterende brannkum samt utskifting av eternittrør gjennom ve...
Les mer...
Stemmedal Vasslag skal sørge for vannforsyning til Sandvika, Tjørvåg, Myrvåg, Dragsund og Leikong og områder til husbruk og næring medregnet fiske og brannvann. Vasslaget bygger ut anlegg med hoved- og stikkledninger med nødvendige brannvannuttak frem til avtalte tilknyttingspunkt for medlemmene sine private vannledninger.
Private vannledninger skal bygges og vedlikeholdes av medlemmene, men vasslaget fastsetter kvalitetskrav som må følges for å kunne knytte seg til vasslaget sitt ledningsnett.