Drikkevannet til Tjørvåg,
Sandvika, Myrvåg, Dragsund
og Leikong

Alltid rikelig, rent vann til alle.

I tillegg til private husstander leverer Stemmedal Vasslag vann til fiskebedrifter, 
landbruk, industri og kontorbygg.
07 jun
Det har tidligere vært anledning til å betale vassavgift med månedlige avdrag. Dette kan vi dessverre ikke lenger akseptere da det genererer unødvendige kostnader. Derfor ber vi om at denne praksis opphører p...
Les mer...
07 jun
Vi viser til vedtekter vedrørende kommunikasjon mellom vasslaget og abonnenter og ber om at alle abonnenter sender over sin e-post adresse snarest til stemmedal@tussa.com
Les mer...
Stemmedal Vasslag skal sørge for vannforsyning til Sandvika, Tjørvåg, Myrvåg, Dragsund og Leikong og områder til husbruk og næring medregnet fiske og brannvann. Vasslaget bygger ut anlegg med hoved- og stikkledninger med nødvendige brannvannuttak frem til avtalte tilknyttingspunkt for medlemmene sine private vannledninger.
Private vannledninger skal bygges og vedlikeholdes av medlemmene, men vasslaget fastsetter kvalitetskrav som må følges for å kunne knytte seg til vasslaget sitt ledningsnett.