Drikkevannet til Tjørvåg,
Sandvika, Myrvåg, Dragsund
og Leikong

Rent vann til alle.

I tillegg til private husstander leverer Stemmedal Vasslag vann til fiskebedrifter, 
landbruk, industri og kontorbygg.
10 jun
Da skal alle ha fått vatnet tilbake. Dersom vatnet inneholder luft eller har unormal smak eller lukt, tapp kaldt vatn på første kran i huset til det blir normalt.
Les mer...
27 mai
Klokka 0100 idag 27.mai er lekkasjen reparert og dei fleste har fått igjen vatnet. Fylling av høgde-bassenget er startet. Vi regner nå med at Vassleveransen blir stabil framover.
Les mer...
Stemmedal Vasslag skal sørge for vannforsyning til Sandvika, Tjørvåg, Myrvåg, Dragsund og Leikong og områder til husbruk og næring medregnet fiske og brannvann. Vasslaget bygger ut anlegg med hoved- og stikkledninger med nødvendige brannvannuttak frem til avtalte tilknyttingspunkt for medlemmene sine private vannledninger.
Private vannledninger skal bygges og vedlikeholdes av medlemmene, men vasslaget fastsetter kvalitetskrav som må følges for å kunne knytte seg til vasslaget sitt ledningsnett.