Drikkevannet til Tjørvåg,
Sandvika, Myrvåg, Dragsund
og Leikong

Rent vann til alle.

I tillegg til private husstander leverer Stemmedal Vasslag vann til fiskebedrifter, 
landbruk, industri og kontorbygg.
23 nov
Tirsdag 24. november 2020 kl 1300 blir vatnet avstengt lokalt i Nykrem byggefelt pga montering av brannventil i kum. Vatnet blir borte en times tid. Dersom vatnet er misfarga eller lukter og smaker uvanlig...
Les mer...
09 nov
På grunn av akutt defekt brannventil må vi dessverre på kort varsel stenge vatnet fra Nykrem til Leikong sentrum ei kort periode idag 9. november. Varsel er sendt på sms til berørte abonnenter. Høgdebassenget i feirelia kobles på indre deler av leveringso...
Les mer...
Stemmedal Vasslag skal sørge for vannforsyning til Sandvika, Tjørvåg, Myrvåg, Dragsund og Leikong og områder til husbruk og næring medregnet fiske og brannvann. Vasslaget bygger ut anlegg med hoved- og stikkledninger med nødvendige brannvannuttak frem til avtalte tilknyttingspunkt for medlemmene sine private vannledninger.
Private vannledninger skal bygges og vedlikeholdes av medlemmene, men vasslaget fastsetter kvalitetskrav som må følges for å kunne knytte seg til vasslaget sitt ledningsnett.