Drikkevannet til Tjørvåg,
Sandvika, Myrvåg, Dragsund
og Leikong

Rent vann til alle.

I tillegg til private husstander leverer Stemmedal Vasslag vann til fiskebedrifter, 
landbruk, industri og kontorbygg.
14 feb
Fra og med søndag kl 00.00 er stort sett alle abonnenter i Djupvika og på Leikong uten vatn. Bruddet er på strekninga med eternitt-rør i Djupvika. Det arbeides på stedet gjennom natta og vi håper å kunne åpne igjen sønda...
Les mer...
13 feb
idag kl 1925 leverer høgdebassenget til Leikong inkl Nykrem boligfelt. Vatnet er heilt avstengt i Djupvika. Kjeldsund og Hestholmen har vatn. Ber igjen om at det spares på vatnet, spesielt for abonnenter som nå forsynt fra høgdebassen...
Les mer...
Stemmedal Vasslag skal sørge for vannforsyning til Sandvika, Tjørvåg, Myrvåg, Dragsund og Leikong og områder til husbruk og næring medregnet fiske og brannvann. Vasslaget bygger ut anlegg med hoved- og stikkledninger med nødvendige brannvannuttak frem til avtalte tilknyttingspunkt for medlemmene sine private vannledninger.
Private vannledninger skal bygges og vedlikeholdes av medlemmene, men vasslaget fastsetter kvalitetskrav som må følges for å kunne knytte seg til vasslaget sitt ledningsnett.