Drikkevannet til Tjørvåg,
Sandvika, Myrvåg, Dragsund
og Leikong

Rent vann til alle.

I tillegg til private husstander leverer Stemmedal Vasslag vann til fiskebedrifter, 
landbruk, industri og kontorbygg.
03 jul
Da er klokka 11.00 lørdag formiddag og alle skal ha fått tilbake vatnet. Dersom vatnet inneholder luft, er misfarget eller har unormal lukt eller smak, tapp rikelig med kaldt vatn i første tappepunkt til vatnet er norma...
Les mer...
03 jul
For å kunne fullføre reparasjonsarbeidet måtte vi på grunn av utette ventiler stenge av fra kummen på Lilleneset, Dermed er abonnentene fra Lilleneset til og med kirka uten vatn (Trolldalen, Storn...
Les mer...
03 jul
Ledningsbruddet er lokalisert nedom Stokksund kirke. Vatnet vil bli avstengt fra hovedledninga mot Bondestokksund. Det er ikke vanntilførsel tl kirka, Prestemyrane, Grøndalsvegen og Bondestokksund. Gravemask...
Les mer...
Stemmedal Vasslag skal sørge for vannforsyning til Sandvika, Tjørvåg, Myrvåg, Dragsund og Leikong og områder til husbruk og næring medregnet fiske og brannvann. Vasslaget bygger ut anlegg med hoved- og stikkledninger med nødvendige brannvannuttak frem til avtalte tilknyttingspunkt for medlemmene sine private vannledninger.
Private vannledninger skal bygges og vedlikeholdes av medlemmene, men vasslaget fastsetter kvalitetskrav som må følges for å kunne knytte seg til vasslaget sitt ledningsnett.