Drikkevannet til Tjørvåg,
Sandvika, Myrvåg, Dragsund
og Leikong

Rent vann til alle.

I tillegg til private husstander leverer Stemmedal Vasslag vann til fiskebedrifter, 
landbruk, industri og kontorbygg.
04 mai
Herøy Vasslag SA, Nerlandsøy Vasslag SA og Stemmedal Vasslag SA ønsker tilbud på felles rammeavtale med entreprenør for utføring av akutt reparasjonsarbeid på ledningsnettet og planlagt vedlikehold samt ny...
Les mer...
20 apr
Idag er den midlertigige vasstilførselen fra Myrvågneset til Tovågen satt i drift. Dersom det skulle komme luft eller forurensninger i vatnet, tapp til det er klart og lukter og smaker godt.
Les mer...
16 apr
Vatnet blir avstengt i Tovågen idag 16. april 2021 ca kl 12.30 for montering av lufteklokke. Arbeidet vi ta en times tid. Når vatnet er tilbake, tapp vatn til det er klart og lukter og smaker normalt.
Les mer...
Stemmedal Vasslag skal sørge for vannforsyning til Sandvika, Tjørvåg, Myrvåg, Dragsund og Leikong og områder til husbruk og næring medregnet fiske og brannvann. Vasslaget bygger ut anlegg med hoved- og stikkledninger med nødvendige brannvannuttak frem til avtalte tilknyttingspunkt for medlemmene sine private vannledninger.
Private vannledninger skal bygges og vedlikeholdes av medlemmene, men vasslaget fastsetter kvalitetskrav som må følges for å kunne knytte seg til vasslaget sitt ledningsnett.